Pojištění vozidel

Srovnání povinného ručení vozidel zdarma a následné objednání online, Vám ušetří mnoho času. Povinné ručení sjednáte online s bonusy. Díky porovnání nabídek, ušetříte až polovinu ceny. Sleva desítky procent.

Archív štítků: Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení

Pokud chcete vypovědět povinné ručení, existuje mnoho možností, jak toto docílit. Jednou z cest jak vypovědět smlouvu je případ, kdy pojistitel zvýší cenu pojistného. Pokud Vy jako pojistník nebudete s tímto zvýšením souhlasit, můžete vypovědět smlouvu. Provádí se to písemnou formou do jednoho měsíce od doručení zprávy o zvýšení pojistného.

Další možností vypovězení povinného ručení máte do doby dvou měsíců od podepsání smlouvy. V den, kdy bude Vaše výpověď doručena začne běžet osmi týdenní výpovědní lhůta. Soukromé pojištění může být pojistníkem nebo pojistitelem vypovězeno do tří měsíců ode dne o oznámení vzniku pojistné události.

Pojištění odpovědnosti zanikne v případě neplacení pojistného. Pojištění zaniká následujícím dnes po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem, které je umístěno v upomínce k prodlenému zaplacení pojistného. Další možností ukončení povinného ručení je oboustranná dohoda. V dohodě musí být přesně vymezen den zániku pojištění. Mezi naprosto nejčastější případy, kdy je povinné ručení ukončeno je změna vlastníka motorového vozidla. Pojištění bude ukončeno dnem, kdy je nahlášena změna majitele. Samozřejmě pokud přestane vozidlo fyzicky existovat, což je případ vrakoviště či demolice, pak pojištění zaniká.

Vložil Zrušení povinného ručení | Štítek , , , | Zanechat komentář