Pojištění vozidel

Srovnání povinného ručení vozidel zdarma a následné objednání online, Vám ušetří mnoho času. Povinné ručení sjednáte online s bonusy. Díky porovnání nabídek, ušetříte až polovinu ceny. Sleva desítky procent.

Archív kategorií: Zrušení povinného ručení

Výpověď povinného ručení

Pokud chcete vypovědět povinné ručení, existuje mnoho možností, jak toto docílit. Jednou z cest jak vypovědět smlouvu je případ, kdy pojistitel zvýší cenu pojistného. Pokud Vy jako pojistník nebudete s tímto zvýšením souhlasit, můžete vypovědět smlouvu. Provádí se to písemnou formou do jednoho měsíce od doručení zprávy o zvýšení pojistného.

Další možností vypovězení povinného ručení máte do doby dvou měsíců od podepsání smlouvy. V den, kdy bude Vaše výpověď doručena začne běžet osmi týdenní výpovědní lhůta. Soukromé pojištění může být pojistníkem nebo pojistitelem vypovězeno do tří měsíců ode dne o oznámení vzniku pojistné události.

Pojištění odpovědnosti zanikne v případě neplacení pojistného. Pojištění zaniká následujícím dnes po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem, které je umístěno v upomínce k prodlenému zaplacení pojistného. Další možností ukončení povinného ručení je oboustranná dohoda. V dohodě musí být přesně vymezen den zániku pojištění. Mezi naprosto nejčastější případy, kdy je povinné ručení ukončeno je změna vlastníka motorového vozidla. Pojištění bude ukončeno dnem, kdy je nahlášena změna majitele. Samozřejmě pokud přestane vozidlo fyzicky existovat, což je případ vrakoviště či demolice, pak pojištění zaniká.

Vložil Zrušení povinného ručení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zrušení povinného ručení

Pod povinným ručením si můžeme představit právní vztah, který lze zrušit pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky a případy zrušení jsou pevně vymezené. Tyto situace jsou právně ošetřeny a nutné, aby je klient i pojišťovna pečlivě dodržovali. Prvním případem pro ukončení povinného ručení je změna vlastníka vozidla. Zrušení je směřováno ke dni, kdy bude nahlášena změna vlastnictví vozidla.

Nespadá to tedy na den prodeje. Dalším případem může být neplacení pojistného. Pojišťovna s Vámi velmi rychle při neplacení rozváže smlouvu. Nebude platit Vaše eventuální způsobené škody, přestože jste neplatič. Dalším případem k ukončení placení je neexistence vozidla.

Toto se týká případů, kde je vůz vyřazen z registru vozidel. Následuje umístění na vrakovišti či fyzická demolice. Dalším případem zrušení pojistky je vyřazení z evidence vozidel. Jinou možností je krádež vozidla. Jakmile nahlásíte odcizení vozidla dochází k ukončení smlouvy. Dnes ukončení je den, kdy policie přijala zprávu o odcizení vozidla. Poslední možností jak se vyvázat z placení povinného ručení je dohoda.

Tato dohoda vzniká na základě řádně podané žádosti jedné z obou stran. Musí zde být uveden důvod, který má oprávnění na zrušení povinného ručení. Podrobnější informace najdete na stránkách jednotlivých pojišťoven poskytujících povinné ručení.

Vložil Zrušení povinného ručení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ukončení povinného ručení

Pokud se rozhodnete přejít k jiné pojišťovně, je dobré předem vypovědět staré povinné ručení. K jiné pojišťovně můžete přejít z mnoha důvodů. Ty hlavní jsou, že nepřijdete o bonus. Velkou výhodou je, že projeté měsíce i jiné pojišťovny, Vám uznají všechny jiné pojišťovny v České republice. Získáte slevu až 60 procent. Další výhodou jsou kalkulačky povinného ručení. Stačí si u jiných pojišťoven pomocí této kalkulačky zjistit, zda by pro Vás bylo jejich pojištění výhodnější. Pokud ano, není na co čekat a ihned můžete přejít. Na konkrétní detaily se můžete informovat na telefonických linkách jednotlivých pojišťoven. Sjednání nového pojištění je velmi rychlé. Nová zelená karta a smlouva Vám bude odeslána ihned po uzavření mailem.

Smlouvu o povinném ručení můžete do svou měsíců od podepsání zrušit bez důvodu. Pokud se Vám tedy cokoli nebude zamlouvat jednoduše od smlouvy odstoupíte. Pravidelně každým rokem pojišťovny zasílají změny výše pojistného. Pokud bude Vaše pojistné navýšeno velmi výrazně a Vy jej nebudete chtít dále platit, stačí do 30 dnů od doručení informace o zvýšení pojistného vypovědět smlouvu z důvodu nesouhlasu s navýšením.

Dalšími typy výpovědí povinného ručení jsou výpověď z důvodu prodeje vozidla, z důvodu odložení značek do depozitu a z důvodů trvalého vyřazení vozidla.

Vložil Zrušení povinného ručení | Štítek , , , | Zanechat komentář